BREEAM – NL

Afgelopen jaren worden projecten volgens de BREEAM-NL beoordelings methode van de Dutch Green Building Council uitgevoerd en gecertificeerd.

Bij PROJECT-ROLGORDIJN.NL hebben wij ervaren dat opdrachtgevers, ontwerpers en architecten vaak geen volledige duidelijkheid hebben welke gevolgen deze beoordelings methode en certificering heeft voor het onderdeel zonwering en lichtwering.


In tegenstelling tot wat velen denken, bestaat er geen zonwering / lichtwering die BREEAM gecertificeerd is.

BREEAM is een gebouw of gebieds beoordelings methode en producten kunnen niet afzonderlijk worden gecertificeerd. Het gehele scala aan producten zoals rolgordijnen, paneelgordijnen, plissé’s, gordijnen, jaloezieën en lamellen kan worden toegepast op BREEAM projecten. Bij de stofkeuze van het product moet er gelet worden dat deze voldoet aan de gestelde criteria.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

In de BREAAM-NL worden naast vele andere aspecten ook specifieke eisen gesteld aan de lichtwering in hoofdstuk HEA 3 “ Tegengaan lichthinder”, indien men voornemens is om dit onderdeel een credit te behalen.